You are hereसेवाभावी संस्था

सेवाभावी संस्था

warning: Creating default object from empty value in /home/betamaha/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

महर्षी विनोदांचा ४० वा स्मरणदिन

दि. २१ जुलै २००९ या दिवशी आषाढी अमावस्येला (दिव्याच्या आवसेला) दुपारी १२ ते २=३० या वेळात वैदिक पध्दतीने महर्षींचे सांवत्सरिक श्राध्द संपन्न झाले. वे.मू. श्री. संजय केतकर व सहकार्‍यांनी हा धार्मिक विधी उत्तम रीतिने पार पाडला.

व्यासपौर्णिमा २००९

Wyaspournima 2009:
On 6th July, full moon day of Ashadha Maas, we celebrated our 66th Wyaspournima.
Maharshi Vinod was the founder of this concept of worshipping Wyas for his contribution in the field of Brahmavidya. He worked for the people of Kaliyug.

We celebrated this night from 8=00 pm till 12=30 onwards.

Initially Adv Aditi Vaidya welcomed guests and

1-08-2008 to 1-09-2008

Difference in two months' reports: Aug 08 and Sep. 08

Total visits: +107.82% (850)
Average visits per day: 6.55
Maximum visits: 29 sep (57),
Busiest week: 27 July to 2 Aug: 126, 31 Average to 6th Sep (158)
Maximum visits at 14:00 (last month; 15:00 this month)
Absolute unique visitors: +109.71 % (648)
Pageviews: + 72.58 % (5571)
Av. time: +49.87 %
New visits: +2.69 %
So far URLs were viewed (from 2011 to 55,71): +72.58 %

Frequently visited nodes:
main page, + 72 % (मुख्य पान)
node/739, + 3750 % (नवरात्री)

व्यासपौर्णिमा २००८

व्यासपौर्णिमा २००८ :

दाते:
१) श्री. प्रीतम चंद्रात्रेय
२) श्री यशवंत पोला
३) सौ. सविता परांजपे
४) श्रीमती ज्योति निमकर
५) दक्षिणापेटीत अर्पण केलेले अनाम दाते

कार्यकर्ते:
१) विनोद कुटुंबीय

Difference between July-Aug and Aug-Sep

Difference in two months' reports:

Total visits: +17.02%
Average visits per day: +17.20%
Maximum visits: 17th July (35),
Busiest week: 27 July to 2 Aug: 126, 31 Ayg to 6th Sep (158)
Maximum visits at 14:00 (last month;15:00 this month)
Absolute unique visitors: +21.12%
Pageviews: +41.52%
Av. time: +24.73%
New visits: -1.08%
So far URLs were viewed 1299-2011: +10.39%

Frequently visited nodes:
main page,
node/133, +76.4%
node/621, +100%
node/570, +100%
node/201, +75%
node/124, +410%
node/608, +100%
node/492, +75%
node 140, +4.76%

8 July 2008 to 7 Aug 2008

8 July 2008 to 7 Aug 2008:

Total visits: 372
Average visits per day: 12
Maximum visits: 35 on 17th July
Busiest week: 27 July to 2 Aug
Maximum visits at 14:00
Absolute unique visitors: 304
Pageviews: 2695
Av. time: 6:50
New visits: 67.47 %
So far 1299 URLs were viewed

Frequently visits nodes: main page, node/133, node/124, node/621, node/140, node/136, node/201, node/492

Map overlay
India: 323
USA: 17
Australia: 2
UK: 11
UAE: 2

Within India:
Pune:144
Mumbai, 35
Kandivali, 53
New Delhi, 14
Delhi, 7
Nagpur,4
Mahape, 5
Chennai, 6
Bhopal, 2

Monthly reports

3-Aug-2008 to 2-Sep-2008

3-Aug-2008 to 2-Sep-2008:

Total visits: 412
Average visits per day: 13.29
Maximum visits: 30 on 7th Aug. 2008
Busiest week: 3 Aug to 9 Aug: 132 visits
Maximum visits at 15=00 o'clock
Absolute unique visitors: 315
Pageviews: 3,402
Av. time: 6:13
New visits: 74.27%
So far 906 URLs were viewed

Frequently visited nodes: main page, node/133, node/621, node/570, node/201, node/124, node/604, niode/492, node/745, node/138

Map overlay
India: 377
USA: 16
Australia: 5
UK: 4
UAE: 2
Within India:
Pune:123
Mumbai, Kandivali, New Delhi, Delhi, Nagpur, Mahape, Chennai, Jaipur

Google analytics reports

Google analytics reports:

This link will give you important details about "How this site is being viewed world over". We will try to give report every month.

महर्षी विनोदांचा ३९ वा स्मरणदिन

१ ऑगस्ट या दिवशी सूर्यग्रहण असल्याने व पहाटेपासून वेध लागल्याने महर्षींचे हिरण्य श्राध्द करण्याचा निर्णय वैदिक ब्रह्मवृंदाने (श्री. संजय केतकर गुरुजी व श्री. सचिन बेहरे गुरुजी)घेतला.

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml